11. Ulusal Mobilya Tasarımı Yarışması

mobilya-tasarim-yarisması

mobilya-tasarim-yarisması

Yarışma Hakkında Bilgi

Başarılı tasarımcılarla üretici firmaları buluşturup yurt dışına ihraç edilebilir niteliklerde ürünlerin ortaya çıkarılmasına ön ayak olma amacını taşıyan “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na başvurular başladı.

Türkiye’de tasarım alanında katılımı en yüksek yarışma olan söz konusu yarışma ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar olmak üzere 4 ana tema ile akademisyen, profesyonel, lisans öğrencileri ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın diğer tasarım yarışmalarından en büyük farkı mobilya sektörünün tamamını kapsayan nitelikte olması, üretici ile tasarımcıları bir araya getirerek tasarımları hayata geçirmesi, yarışmaya katılan tasarımcıların üretici-ihracatçı firmalarımızda iş imkanı bulması, ödül alan tasarımcılara devlet desteği ile İtalya Domus Akademi, ABD- CCS College, İtalya-NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) gibi yurt dışındaki değişik eğitim kurumlarında farklı süreçlerle eğitim imkanı sağlamasıdır. Genç nesilleri tasarım fikri ile buluşturan yarışma sonucunda ortaya çıkan tüm bu gelişmeler, tasarım ile sektörün buluşmasını ve ihracata yeni tasarımlarla güç kazandırılması amacına büyük adımlarla hizmet edildiğinin en açık göstergesidir.

İlk, orta öğretim ve lise öğrencilerini de ayrı bir kategoride toplayan yarışma kapsamında; tasarım alanında geleceğin tasarımcılarının yetişmesi için uzun vadeli bir yatırım yapılmaktadır. Tüm bunlar gözönüne alındığında, dünya mobilya sanayinde Türkiye’nin de söz sahibi olabilmesi ve Türk mobilya sektörünün hak ettiği şekilde diğer ülke pazarlarından pay alabilmesi için “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın önemi büyüktür.

Bu itibarla yarışma ile ilgili tüm bilgiler daha net anlaşılabilmesini teminen aşağıda sıralanmıştır: 

1. “İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ilki 2008 yılında düzenlenmiş, 2017 yılında onuncusu organize edilmiştir.

2. Yarışmaya Katkı Sağlayan Kuruluşlar: Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğü ile düzenlenmektedir.

3. Yarışmanın Amaçları: “İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın amaçları;

• BİRİNCİ AMAÇ, Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliği olan” mobilya tasarımı konusunun önemini ortaya koymaktır.

• İKİNCİ AMAÇ, Başarılı bir ürün tasarımı demek, “ sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir.

• ÜÇÜNCÜ AMAÇ, bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

• DÖRDÜNCÜ AMAÇ, bu yarışmayla orta eğitim öğretmenleri ve öğrencileri de davet edilerek “Design for Export” gerçeği ile tanışmasını sağlamaktır. Ancak hiç kuşkusuz bu gençlerimiz henüz genç kuşaklardır. Ama buna rağmen eğitimlerinin o dönemlerinde de yaratıcılık ve ticari düşünceler yanında “Design for Export” hedefi ile karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu temel amaçlara ilave olarak bu yarışmanın amaçları arasında;

 • Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,
 • Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse, başarı: strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,
 • İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,
 • Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
 • Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,
 • Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak

amaçlanmaktadır.

Juri Üyeleri

Prof.Önder KÜÇÜKERMAN

Jüri Başkanı Reşit SOLEY

Üye Aziz SARIYER

Üye Mustafa TONER

Üye Kaan DERİCİOĞLU

Üye Didem ÇAPA

Üye Fatih Kıral

Üye Murat ARMAĞAN

Üye M. Renan GÖKYAY

Üye Organizasyon Komitesi

Komite Başkanı – Mehmet BALIKÇIOĞLU

OAİB Yönetim Kurulu – Üyesi Erol ATA

Komite Üyesi – OAİB Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Melih GÜN

Komite Üyesi – OAİB Denetim Kurulu Üyesi Zeynep KÜRKLÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde gerçekleştirilecektir. 2017 yılında 1.079 tasarımcının başvurduğu yarışma sonucunda 21 tasarım sahibi toplam 77.000 TL ödül almıştır.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir