Taylorizm Doğuşu ve Gelişimi

taylorizm nedir

Taylorizm, Amerika Birleşik Devletlerin’de 1880-1890 yıllarında; sistematik yönetim hareketinden ortaya çıkmıştır. Kapitalist üretimin örgütlenmesinde oldukça etkili olan Taylorizm akımı, Frederick Winslow Taylar tarafından geliştirilmiştir.

Ttaylorizmaylorculuk veya Bilimsel Yönetim, ilkeleri ABD’li iktisatçı ve mühendis Frederick Winslow Taylar taraından 1880’lerde geliştirilmiş olan ve 1911 yılında yayımlandığı “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” (The Principles of Scientific Management)” adlı eseri ile ortaya konmuş olan bir üretim yöntemidir. Temel olarak bilim insanları tarafından maksimum verimi elde etmek için üretimi yapmanın en iyi yolunu bulmayı amaçlar, Üretim organizasyonu, üretim için gereken jest, ritim ve kadans tekniklerinin analizine, üretim eylemlerini önceden tasarlanmasına ve iş başına ücret yerine saat başına ücrete geçişe dayanır. Henry Ford tarafından üretim bandında çalışmayı içeren ve bir parçasını Taylorculuğun oluşturduğu Fordçuluk ile karıştırılmamalıdır.

Ana Amacı

Taylorculuk, iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir işletme teorisidir. Ana Amacı ekonomik verimliliği, özellikle de iş verimliliğini arttırmaktadır. Üretim süreçlerine ve iş idaresine bilimsel tekniklerin uygulanmasının en erken örneklerindedir. Geliştirilmesi Frederick Winslow Taylor ile imalat sektöründe 1880 ve 1890,’lı yıllarında başlamıştır. Akım zirvesine 1910’lu yıllarda ulaşmıştır. 1920’li yıllardan itibaren etkisine karşıt ve tamamlayıcı teknik ve fikirlerin oluşmasını sağlayarak etkisini göstermiştir.

taylorizm nedir

Önemli Bileşenleri

Özgün bir teori olarak 1930’lu yıllar da geçerliliğini yitirmesine rağmen, birçok ana teması ve fikirleri günümüzün Endüstri Mühendisliği’nin ve işletme yönetiminin önemli bileşenlerinden birçoğunu oluşturmaktadır.

Bunlardan bazılar: Analiz, sentez, mantık, rasyonellik, deneysellik, iş etiği, verimlilik, israfın önlenmesi.

En iyi bilinen yöntemlerin standardizasyonu geleneksel yöntemlerin sorgulanması.

El ustalığına dayalı işlerin seri üretime geçirilmesi.

Çalışanlardaki bilgilerin diğer çalışanlara, aletlere, süreçlere ve belgelere taşınması vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir