Tasarım Kültürü Nedir

tasarim_kulturu

tasarim_kulturu

Kültür bir adaptasyon sürecine dayanır. İnsanlar kültürel ortamda birilerini taklit ederler. Taklit edilen de birisini taklit etmiştir, o da daha önce başka birilerini taklit etmiştir, bu süreç bu şekilde devam ederek birikir. İnsanlar bir yeniliğin arkasından yeni bir yenilik yapabilirler. Hiçbir buluş aniden ortaya çıkmaz öncesinde yapılan başka buluşlara eklenen kümülatif bir gelişmeye dayanır.

En basit ilkel insandan günümüz insanına kadar bütün araçlar, bir kopyalama ve geliştirme sürecini takip eder. Belki bir dal parçasının sivrilip  mızrak haline getirilmesi binlerce yıl almış olsa dahi, ucuna takılan taşın keskinleştirilmesi tamamıyla taklit yoluyla öğrenilerek geliştirilmiştir. Karmaşık makinelerin buluşcusu ya da tasarımcısı tek bir kişi değildir.

İnsanların kültürü de kümülatif bir birikime dayanır. Tasarım kültürü sanat tarihinin, teknoloj tarihinin ve tasarım tarihinin derinlerinde yatar, onların katmanlaşmış bir birikimdir.

Çevre ile birlikte kültürel gelişme de değişir. Geçmiş zamanlarda tasarım konularında neler yapıldığını ve bunun tasarımlara nasıl yansıtabildiğini konularını kapsayan, bugüne gelene kadar evrim, tasarım kültürünü oluşturur. Gözlemleyerek ve kopyalayarak öğrenme çevrenin tasarımcıya verdikleriyle yakından ilişkilidir. İnsanlar tasarımda seçerek öğrenirler ve öğrendiklerini çevreleri ile uyumlu hale getirerek evrimsel bir sürece dahil olurlar. Ancak çağdaş karmaşık toplum yapısı insanların ilişkili olmadıkları birçok kişi ile işbirliği yapmalarını gerektirmektedir. Tasarım kültürü bu yolla gelişmektedir ve bugünün karmaşıklaşan toplum yapısı içinde hızlı bir değişimle karşı karşıyadır. Yalnız geçmişi incelemek yetmez, bugünün kişilerini, firmalarını, eğilimlerini, modaları, grupları, karar verme mekanizmalarını ve bu mekanizmalar üzerindeki etkenleri anlamak gerekir. Ancak o zaman tasarım kültürüne bir katkıda bulunulabilir.

Tasarım kültürü tasarımcıların, malzemelerin ve  toplumun değişme yönlerini kavramasıyla gelişir. Kültürü oluşturacak tasarımcıların geniş ve renkli bir kültürel birikime sahip olması gereklidir. Bu tür bir birikim ancak tasarımcıların zaman içinde olgunlaşmasıyla yakından ilişkilidir. Tasarımcıların bütün diğer kültürel etkinliklerle olduğu kadar, farklı kültürleri ve insanları tanımalarıyla sağlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir