İzlenimcilik (İmpressionism) Akımı

İzlenimcilik veya empresyonizm 19. yüzyılın sonunda Fransada ( Paris ) ortaya çıkan ve daha sonra tüm Dünya’da etkisini gösteren bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkilemiş bir akımdır. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu duygusal izleri yansıtmayı hedeflemiştir. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarmışlardır.

Akımın ismi ise Claude Monet’nin Le Havre limanında gün doğumunu resmettiği ‘İzlenim: Gün Doğumu’ (Impression: soleil levant) isimli tablosundan gelmektedir. Bir sanat eleştirmeni olan Louis Leroy, Monet’in gün doğumu tablosuna gönderme yaparak benzer resimler yapan dönemin ressamlarını biraz da aşağılamak amacıyla izlenimciler olarak tanımlıyor ve akımın ismi Monet’in bu tablosundan alıyor.

Claude Monet - Gün Doğumu, 1872(Monet bütünüyle açık havada çalıştığı bu yapıtında, güneşin doğuşu­nu, ışığın su üzerindeki yansımalarını gördüğü andaki gibi parlak renklerle tuvaline yansıt­mıştır.) 

  İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

     İzlenimcilikte yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.

     Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimleri yansıtmayı hedefler. Resmedilen nesnelere veya olaydan çok günün belirli bir zamanına özgü ışığın sanatçı üzerinde yarattığı izlenimlere önem verilir.

Bu dönemin en önemli temsilcileri: Claude Monet, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Cezzanne, Toulouse Leatrec, Sisley, Camille Pissarro’dur.

20. yüzyıl resim sanatının yolunu açan izlenimcilerin birçok tablosu, birer başyapıt ve ilk “modern” resimler olarak değerlendirilmektedir.

Yapılmış bazı izlenimcilik (İmpressionism) eserleri;

Waterlilies and Japanese Bridge CLAUDE MONET (1840-1926)
‘Waterlilies and Japanese Bridge’, 1899

Flood at Port Marley
ALFRED SISLEY (1839-99)
‘Flood at Port Marley’, 1876

Gelée Blanche - Hoarfrost CAMILLE PISSARRO (1831-1903)
‘Gelée Blanche – Hoarfrost’, 1873

Wheatstacks - End of Summer CLAUDE MONET (1840-1926)
‘Wheatstacks – End of Summer’, 1890-91

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir