Fovizm (Les Fauves) Akımı

Paris’te 1905 yılının Sonbahar Salonunda akademik bir sanat anlayışına kökten bir tavırla dikkat çeken bir grup sanatçı, Fransız eleştirmen Louis Vauxcell‘in yakıştırmasıyla “vahşi yaratıklar” yani “Fovlar“, 20 yüzyılın adı konmuş ilk dışavurumcu akımıdır.

Henri MatisseMaurice de Vlaminck ve Andre Derainin canlı renkleriyle dikkat çeken resimlerinin arasında klasik bir heykel görünce “Donatello’nun çevresini vahşiler sarmış diye yazan eleştirmen Vauxcelles, “Fovizm” akımının adını koymuştur.

Gerçekte Fovizm, bir akım olmaktan çok , çeşitli kaynaklara göre 1903-1908 yılları arasında benzer eğilimleri paylaşan birkaç sanatçının birkaç sergide buluşmasından ibarettir.

Fovist” olarak nitelendirilen resimlerin başlıca özelliğiyse , son derece parlak ve zıt renklerin ‘anti-naturalist’ kullanımdır. Renk ve dokunun ön planda olduğu bu resimlerde genelikle manzara, natürmort ya da portreyle sınırı olağan içeriğin hemen hiç önemi yoktur; önemli olan resmin renk ve doku yoluyla iki boyutlu bir yüzey olduğunun vurgulanmasıdır.

Fovistlerin öncüsü, gruptaki diğer ressamlardan yaşca büyük olan Henir Matissein sergilendiğinde büyük tepki çeken “Mavi Çıplak (1907)” ya da “Madam Matissein Portresi (1905)” gibi resimleri bu bağlamda değerlendirebilir.

Matisse “Mavi Çıplak“ta tümüyle biçim bozmacı bir tavır içinde akademik çıplak geleneğini yerle bir eden bir biçim ve renk deneyselliği sergilemiştir.

Henri Matisse -Mavi Çıplak (1907)

Yeşil şerit” olarak anılan “Madam Matissein Portresi” adlı ünlü resminde bir kişinin portesinden çok renk duygusunu ve dışavurumunu ortaya koymuştur.

Henri Matisse – Madam Matissein Portresi (1905)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir