Endüstriyel tasarımda strüktür çeşitleri

Endüstri Ürünleri Tasarımında Strüktür

Bir ürünün tasarımında uyulması gereken bazı gereklilikler vardır. Bu gereklilikleri, teknik, ergonomik ve estetik gereklilikler olmak üzere üç ana grupta toplarsak. Bu gereklilikler arasında strüktür, teknik gereksinimler arasında yerini alır.

Strüktür bir objenin fiziksel yapısını tanımlayan bir kelimedir ve ürünü ayakta tutmayı sağlarken aynı zaman da estetik yönüyle de tasarımda önemli bir rol oynar. Tasarımcıların strüktür, biçim ve malzeme arasındaki ilişkileri doğru kurması gerekir.

Endüstriyel ürünlerin tasarımlarında kullanılan strüktür tipleri genel olarak; çerçeve, kabuk, plak, katlanmış, şişme,asma-gergi, uzay kafes, membran ve karma strüktür olarak adlandırılabilir. Bu yazımız da ürün tasarımında en çok karşımıza çıkan strüktür tiplerini ele alıp örneklerle anlatmaya çalışacağız.

Plak Strüktür

kırmızı-mavi-sandalye

Belli bir kalınlığı geçmeyen yüzeylerin oluşturduğu sistemlere denir. Kıvrılarak, katlanarak şekil verilmeleri ile direnç kazandırılabilmektedir. Plak strüktürler geniş yüzeyler oluşturabilmeleri, modülerliğe imkan sağlamaları ve rahat bir şekilde üretilebilir olmaları sayesinde sıkça görülen bir strüktür tipidir. Kırmızı mavi sandalye plak strüktüre güzel bir örnektir.

Çerçeve Strüktür

çerçeve-stürktür

Çubuklardan oluşan iskelet yapı olarak tanımlanabilir. Az para ve malzemeyle oldukça hafif ürünler elde edilebiliyor olması aynı zaman da biçim tasarımına estetik görünümler kazandırıyor olması açısından sıkça görülen bir strüktür tipidir. Alışveriş arabası çerçeve strüktüre güzel bir örnektir. Ürünün tüm gövdesi belirli aralıklarda bulunan çubuklardan oluşmaktadır. Farklı boyutlarda çubukların birleşmesiyle ana strüktür oluşur.

Kabuk Strüktür

kabuk-struktur-tasarimseyri

Belli kesit kalınlığını aşmadan biçimin kendisi olan strüktürü yekpare olarak oluşturduğu sistemlerdir. Az malzemeyle ve yekpare olarak üretilebilmesi, iç boşluklara imkan tanıyarak kullanım alanlarını arttırması ve hafif olmaları gibi avantajlarından dolayı ürünlerde tercih edilmektedir.

Eero Saarinen ve Charles Eames’in tasarlamış olduğu Verner Pantaon sandalyesi bu strüktür tipine güzel bir örneği temsil eder. Plastik malzemenin kolay şekillendirilebilir yapısı sayesinde, hafif ve yekpare olarak üretilmiştir.

 

Şişme Strüktür

sisme-struktur-tasarimseyi

Çok fazla ürün şişme strüktürün özelliklerini taşımamakla birlikte bu tip ürünlere sadece belirli alanlarda rastlanmaktadır. Şişme strüktürler adında anlaşılacağı üzere içine hava doldurulabilecek ya da üflenebilecek esnek geçirimsiz yapıdaki membranların oluşturduğu sistemlerdir. İçine basılan hava olmadan bu sistemlerin çalışmaz.

 

Karma Strüktür

karma-struktur-ornekleri

Ürünler üzerinde farklı strüktürel özellikleri aynı anda barındıran sistemlere karma strüktür denir. Endüstriyel tasarım da karma strüktür yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu strüktürde farklı yapıların belli bir sistem içinde beraber kullanılmaları tasarıma zenginlik ve esneklik katmaktadır. Marcel Breuer’in yapmış olduğu Wassily sandalye karma strüktüre güzel bir örnektir. Sistemi ayakta tutan borular çerçeve strüktürü oluştururken oturma kısmı membran bir yapıdadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir