Rhinoceros Döndürme ve Boyutlandırma Komutları

Rhinoceros 3D

Rhinoceros Döndürme ve Boyutlandırma Komutları

Rhinoceros ile çalışırken çizmiş olduğunuz nesneleri farklı açılara döndürmek veya farklı boyutlara ölçeklemeniz, boyutlarını değiştirmeniz gereken durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu yazımız da Rhino kullanırken bu durumlarla karşılaştığınız anda hangi komutları kullanabileceğinizi göstereceğiz.

Döndürme(Rotate) Komutları

Döndürme komutları, üzerinde çalıştığınız nesneleri seçeceğiniz bir eksen etrafında istediğiniz açıyı belirterek döndürebilmenizi sağlayan komutlardır. Döndürme ekseninizi x, y ve z kordinatları üzerinde veya uzay da herhangi bir yer de belirtebilirsiniz. Rotate komutları Rhinoceros ile kullanılan temel komutlardan biridir. Rotate komutlarına; komut satırı, araç çubukları veya Transform menüsü kullanarak da ulaşabilirsiniz.

Rotate

Nesneleri, grid düzlemine dik bir eksen etrafında döndürmenizi sağlayan komuttur.

rhinoceros_rotate
Rotate komutu uygulanmış bir nesne
 • Döndürmek istediğiniz nesneleri seçin.
 • Döndürmek istediğiniz noktayı seçin.
 • Kaç derece döndürmek istediğinizi veya iki referans noktası seçerek döndürme işlemini gerçekleştirin. (Gri ile soluk olarak belirtilmiş olan kısım nesnemizin döndürülmeden önceki halini temsil eder.)
 Rotate3D

Nesneleri,  uzayda belirtmiş olduğunuz bir eksen etrafında  döndürebilmenizi sağlayan komuttur.

rotate3d_rhinoceros
Rotate3d Komutu uygulanmış bir nesne
 • Döndürmek istediğiniz nesneleri seçin.
 • Dönme ekseninin başlangıcını seçin.
 • Dönme ekseninin ucunu seçin.
 • Kaç derece döndürmek istediğinizi veya iki referans noktası seçerek döndürme işlemini gerçekleştirin. (Gri ile soluk olarak belirtilmiş olan kısım nesnemizin döndürülmeden önceki halini temsil eder.)
RemapCPlane

RemapCPlane komutu, seçilen nesnelerin  görünümlerini döndürerek, örneğin ön görünüş ile yan görünüşü kolaylıkla değiştirebilmenizi sağlar.

Boyutunu değiştirme

Ölçekleme komutları, seçmiş olduğunuz nesnelerin boyutlarını yeniden ölçeklemenizi sağlayan komutlardır. Ölçeklendirme işlemini nesnenizin tek bir yönüne uygulayabileceğiniz gibi tüm yönlerine eşit veya farklı olarak uygulayabilirsiniz.  Scale komutlarına; komut satırı, araç çubukları veya Transform menüsü kullanarak da ulaşabilirsiniz.

Scale

Scale komutu seçilen nesnelerin boyutunu x, y ve z yönlerinde eşit olarak değiştirebilmenizi sağlar.

rhinoceros_scale
Scale komutu uygulanmış bir nesne
 • Boyutunu değiştirmek(scale) istediğiniz nesneleri seçin.
 • Bir temel nokta seçin veya seçilen tüm nesnelerin sınırlayıcı kutusunun merkezini temel nokta olarak kullanmak için klavyeden  Enter tuşuna basın.
 • Ölçeklemek istediğiniz oranı yazın yazın veya iki referans noktası seçerek işlemi gerçekleştirin.  (Gri ile soluk olarak belirtilmiş olan kısım nesnemizin boyutlandırılmadan önceki halini temsil eder.)
rhinoceros_scale1dScale1D

Scale1D komutu,  seçilen nesnelerin boyutunu tek yönde değiştirebilmenizi sağlar.

scale1d
Scale 1D Komutu uygulanmış bir nesne
 • Scale 1D uygulayacağınız nesneyi seçin.
 • Bir temel nokta seçin veya seçilen tüm nesnelerin sınırlayıcı kutusunun merkezini temel nokta olarak kullanmak için klavyeden Enter tuşuna basın.
 • Ölçeklemek istediğiniz oranı yazın yazın veya iki referans noktası seçerek işlemi gerçekleştirin.  (Gri ile soluk olarak belirtilmiş olan kısım nesnemizin boyutlandırılmadan önceki halini temsil eder.)
rhinoceros_scale2dScale2D

Scale2D komutu, seçilen nesnelerin boyutunu iki yönde tek biçimli olarak değiştirebilmenizi sağlar.

scale2d
Scale 2D Komutu uygulanmış bir nesne
 • Scale 2D uygulayacağınız nesneyi seçin.
 • Bir temel nokta seçin veya seçilen tüm nesnelerin sınırlayıcı kutusunun merkezini temel nokta olarak kullanmak için klavyeden Enter tuşuna basın.
 • Ölçeklemek istediğiniz oranı yazın yazın veya iki referans noktası seçerek işlemi gerçekleştirin.  (Gri ile soluk olarak belirtilmiş olan kısım nesnemizin boyutlandırılmadan önceki halini temsil eder.)
rhinoceros_scalenuScaleNU

ScaleNU komutu, seçilen nesnelerin boyutunu her yönde farklı uzunluklar kullanarak üç yönde değiştirebilmenizi sağlar. Scale komutundan farklı değiştirebildiğiniz yönler birbiri ile bağlantılı olarak değil istediğiniz ölçülerde ve işlem adım adım, birbirinden bağımsızdır.

rhinoceros_scalebyplaneScaleByPlane

Nesnelerin büyüklüğünü iki doğrultuda eşit olmayan şekilde değiştirebilmenizi sağlar.

ScalePositions

ScalePositions komutu, çizilmiş olan nesneler arasındaki boşluğu değiştirebilmenizi sağlar..

ScalePositions
ScalePositions Komutu uygulanmış nesneler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir