Rhinoceros ile Curve Analizi

Rhinoceros 3D

Rhinoceros ile Curve Analizi

Analiz Menüsü
Analiz Menüsü

Rhinoceros ile çalışırken yapmış olduğumuz curve, surface yada solid nesneler üzerinden çeşitli analizler yaparak çalışmamız hakkında bir çok bilgiye erişmemiz mümkün. Bu analizleri çeşitli Rhino eklentileri ile yapabileceğiniz gibi programın kendi içinde bulunan komutlar ile de yapmanız mümkün. Bu yazımızda curve analiz komutlarını inceleyeceğiz.

Point (EvaluatePt): Çalışma alanında bulunan bir noktanın koordinatlarını analiz ederek komut satırında göstermeye yarayan komuttur.

Command: _EvaluatePt

Point in world coordinates = -51.018,72.398,0.000 CPlane coordinates = -51.018,72.398,0.000

Komutun Çalıştırılması ve noktanın kordinatlarının tespiti

 

Curve Analiz Menüsü
Curve Analiz Menüsü

Curvature Grap On (CurvatureGraph)
Rhinoceros ile serbest çizgiler çizerken çizgilerde oluşan kırılmaları bazen görmek de veya algılamak da zorlanabiliriz. Curvature Grap On komutunu kullanarak  çizgilerimizdeki kırılmaları görebilir ve daha düzgün çizgiler elde edebiliriz.

Rhino Grap On
Curvature Grap On Komutu uygulanmış bir curve

Görselde ki siyah kısım bizim üzerinde analiz yaptığımız curve, oluşan beyaz çizgiler ise curven üzerinde  oluşan kırılmaları göstermektedir. Baş da belirli bir akış ile başlayan beyaz çizgiler üst kısımda bir kırılma yapmış olduğu için akışın bozulduğunu bizlere göstermektedir.  Curvemizi seçerek f10 ile pointlerini açabilir üzerinde oynama yapabiliriz böylece daha düzgün curveler oluşturabiliriz.

Curvature Grap On

Display scale: Curven üzerinde oluşan beyaz çizgilerin büyüklüğünü ayarlamanızı sağlar.

Density:  Curven üzerinde belirli bir yoğunluk oluşturarak düzeltmeniz gereken bölge üzerinde daha hassas çalışmanıza olanak sağlar.

Curve hair: Oluşan beyaz çizginin rengini buradan değiştirebiliriz.

Surface hair: Bu kısım surface analizinde anlatılacaktır.

Add object: Analiz yapmak istediğiniz curveleri eklemek için kullanılır.

Remove Objects: Üzerinde analiz yapmış olduğumuz curveleri temizlemeye yarar.

 

 

Curvature Grap Off (CurvatureGraphOff)
Curvature Grap One komutunu kapatmak için kullanılır.

Geometric Continuity (GCon)
Çizmiş olduğumuz İki farklı curve arasındaki geometrik sürekliliği göstermeye yarar. Komutun doğru çalışması için komutu çalıştırdıktan sonra seçeceğiniz iki çizginin en yakın noktalarına tıklamanız gerekmektedir. Böylece komut satırında iki çizginin nasıl bir birleşme yapmış olduğunu görebileceksiniz.

Rhino Geometric Continuity
Kırmızı ve siyah çizgilerin nasıl bir birleşme yaptığını komut satırından inceleyecek olursak

Command: _GCon                                                                        Komutu çalıştırdık
First curve – select near end:                                                      İlk çizgimizin en yakın bitiş noktasını seçiyoruz
Second curve – select near end:                                                 İkinci çizgimizin en yakın bitiş noktasını seçiyoruz
Curve end difference = 0.000 millimeters
The radius of curvature difference cannot be calculated.     
Tangent difference in degrees = 41.386
Curves are G0.                                           Çeşiti hesaplamalarda sonra aralarındaki birleşme özelliği G0 

Deviation (CrvDeviation)
Seçilmiş olan iki farklı çizginin bir birlerini en çok ve en az yakınlaştıkları noktalarını bizlere göstermeye yarayan komuttur.

Rhino Deviation
Deviation komutu aktif olduğunda oluşan mesafe çizgileri

Minimum uzaklık = Yeşil Çizgi
Maksimum uzaklık= Kırmızı Çizgi

Komutu aktif ettikten sonra komut satırın da çıkan KeepMarks = No kısmına Yes derseniz oluşan çizgiler komuttan çıktında sonra da çalışma yüzeyinizde kalacaktır.

Uzunluk Analizleri
Uzunluk analizleri üzerinde çalıştığımız curvelerin ölçümlerini yapmaya yaramaktadır. Dimension komutlarından farkı yapmış olduğumuz ölçümleri sadece komut satırında görmemizdir.

Length: Curvelerin uzunluklarını öğrenmek için kullanılmaktadır.
Distance: İki curve arasındaki mesafeyi öğrenmek için kullanılmaktadır.
Angle: Curvelerin açılarını öğrenmek için kullanılır.
Radius:  Yarıçap analizi yapmaktadır.
Diameter: Çap analizi yapmaktadır.

Curvature Circle (Curvature)
Daire yarıçapı kullanarak bir eğri veya yüzey üzerindeki eğriliği değerlendirir.

Rhino Curvature Circle

 

Curvature Circle komutu uygulanmış bir curve örneği. Eğrinin

yarıçapı komut satırında gözükmektedir.

 

 

Direction
Curvelerin yönünü öğrenmek için kullanılır. Loft gibi komutları kullanırken oluşan hataların bir çoğu oluşturduğumuz curvelerin yönünün farklı olmasından kaynaklanmasıdır.

Rhino Direction Direction komutu uygulanmış bir curve. Oluşan beyaz oklar curven yönünü bizlere göstermektedir. Komut satırından “Flip” komutuna giderek curven yönünü ters çevirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir