Endüstriyel Tasarım İçin Kitap Tavsiyesi

entas_kitap

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda özellikle tasarım sektörüne yeni atılmış arkadaşlar için faydalı olduğunu düşündüğüm bazı kitapları paylaşacağım. Bazı dediğime bakmayın Endüstri ürünleri tasarımı alanında yazılmış zaten sınırlı sayıda Türkçe kitap mevcut.  Ülkemizde daha bir çok kişinin adını bilmediği bir sektörün malesef hitap ettiği kesim azınlık olduğundan dolayıdır ki,  endüstri ürünleri tasarımı kitapları konusunda yeterli Türkçe kaynak  bulunmamakta. Genel de yabancı içerikli kaynaklar mevcut ve bu kaynakların çok azı dilimize çevrilmekte.

Ülkemizde de önemli üniversitelerde görev yapmış ve yapmak da olan akademisyen ve tasarımcıların çıkarmış olduğu bazı kitaplar mevut, bu yazımızda bu kitapları tanıtmaya çalışacağız ve unutmayın ki, tasarım multidisipliner bir olgu olduğu için türleri bambaşka olan kitap, film ve diziler izlemenizin, sizin hayal dünyanızı ve düşüncelerinizi olumlu yönde etkileyecektir.

gorme_bicimleriGörme Biçimleri/ John Berger

Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.
Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek bulunuruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz.
Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçeküstücü ressam Magritte “Düşlerin Anahtarı” adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır.

 

temel_kavramlarEndüstri Tasarımı Temel Kavramlar/Nigan Bayazıt

Bu yayın geniş bir perspektif içinde endüstri tasarımını bütün ilgili kavramlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bir ansiklopedi değildir. Ancak bir sözlükten de öte bir çalışmadır. Çağdaş görüşleri yansıtmakla birlikte, bu görüşleri çok özet olarak vermektedir. Bu kitap kısa, düzenli ve ele alması kolay bir göz atma niteliğinde olmasıiçin hazırlanmıştır. Çağdaş metotları, kavramları, yaklaşımları ve bazı görüşleri ortaya sermek amacıyla bir araya getirilmiş maddelerden oluşmaktadır.

Burada açıklanan her kavram kritik bir gözlemle çağdaş görüşleri yansıtmayı hedeflemektedir. Bu arada bazı örnekler de verilerek kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Endüstri tasarımının öğrencisi olan herkes için bir el kitabı niteliğindedir. Güncel kaynaklara dayandığı için öğrenciler için referans olarak yararlanılabilecek bir yayındır. İster tasarımcı, isterse tasarım dışından kişiler olsun endüstri tasarımının bütün ilgi alanlarını ele alan bir yayına Türkçede ihtiyaç vardı. Özellikle endüstri tasarımıyla daha önce bilerek ya da bilmeyerek ilişkisi olmamış kişilerin başvurabilecekleri kavramları açıklayıcı bir yayın olması hedeflendi. Seri endüstriyel üretimle ilgili herkes için temel bazı konuların açıklanmasına gerek vardı. Türkiye’nin birçok yerinde farklı üniversitelerde endüstri tasarımı ya da yakın dallarda birçok bölüm açılmakta ve tasarım eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Buralardaki gençlerin başvurabilecekleri Türkçe yazılmış yayın sayısı çok sınırlıdır.

Burada açıklanmaya çalışılan kavramların ilişkili olanları bir arada okunabilir. O konulardaki güncel tartışmalar konusunda bilgi edinilebilir. Tasarımın yalnız bir takım nesneleri ortaya koymak olmadığını, onun arkasındaki ekip çalışmalarını, bilgi birikimini, stratejileri, firma içinde olup bitenleri tasarımcıların bilmeleri gerektiğini tasarımla ilgilenen herkesin anlaması gerekmektedir.

 

Tasarlama-Kuramlari-ve-Metotlari

Tasarlama Kuramları ve Metotları/Nigan Bayazıt

Tasarlama Metodlarını Temellendirme
Tasarım Yönetimi
Tasarlamanın Özellikleri ve Yönetimi
Ürün Yaşam Döngüsü
Tasarlama Teorileri ve Metot Yaklaşımları Sınıflaması
Tasarlama Süreci
Ekip Çalışmasıyla Tasarlama
Tasarlama Stratejisi
Ürün Niteliğini ve Problemlerini Belirleme…

Ürün Tasarımında AdımlarEndüstri Tasarımı Ürün Tasarımında Adımlar/Önder Küçükerman

Prof. Önder Küçükerman Endüstri Tasarımı: Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık adlı kitabının devamı olarak düşündüğü bu yapıtında, ürün tasarımında yaratıcı çalışmalardan başlayıp ürünün elde edilmesine kadar olan süreçte atılacak adımların temel ilkeleri ve başarılı örneklerin deneyleri üzerindeki görüşlerini ortaya koyuyor. Küçükerman; tüketicinin her gün gittikçe artan özel istekleri, üreticiler arasındaki rekabetin kazandığı hız, tasarımın ürüne dönüştürülmesinde her kuruluşun kendi yapısına uygun adımları belirlemesi gibi faktörlerin ve bu süreçte üretim kuruluşu ile endüstri tasarımcısı arasındaki uyumun önemini vurguluyor. Endüstri tasarımcıları, endüstride araştırma-geliştirme görevlerinde çalışanlar ile tasarım yönetiminde görev alanların yararlanmasını amaçlayan kitap üç ana bölümden oluşuyor: Endüstri Ürünü Tasarımında Adımlar, Endüstri İçin Tasarımda “Tek” ve “Sürekli” Ürün, Endüstri Ürünü Tasarımında Biçimin Oluşturulması.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Biçime Ulaşmak (Endüstri Ürünleri Tasarımında Biçime Ulaşmak/Mehmet Naci Dedeal

Bu kitap, ürün tasarımını anlamanın, biçime ulaşmanın ve sunmanın ana çizgilerini gerek öğrenim ortamlarında eğitimle gerekse uygulama alanında deneyimlenmiş olanlarının, basit açıklaması olan yöntemlerle aktarılmasını içerir. Genel olarak tasarıma bakışımdan şekilleniyor olsa da, tasarım sürecinde üzerinde gidilen yol: temel sanat eğitimi, mesleki temel eğitim ve ürün tasarımına dair bilinmesi gereken diğer eğitim disiplinlerinin akademik disiplinle dizilmiş taşlarından oluşur.

 

Malzeme ve Tasarım BilgisiMalzeme ve Tasarım Bilgisi/Fehim Fındık

Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 2. baskısını yapan kitap, farklı üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan “Malzeme Seçimi ve Dizaynı” ya da “Malzeme ve Makine Tasarımı” derslerine yardımcı olarak, temel seviyede bilgiler, metotlar, bazı örnek problemler ve uygulamalara yer vermektedir.

Bu kitap; 10 Bölümden oluşmakta olup, bunlar içerisinde; “Tasarım işlemine genel bakış, Malzeme seçimi ve tasarım, Tasarım ve malzeme mühendisi, Tasarım araçları, Malzemeler ve endüstriyel tasarım, Endüstriyel malzemeler ve özellikleri, Malzeme seçimine giriş, Malzeme seçimi diyagramları ve örnekleri, Malzeme seçimi-proses ilişkisi ve örnekler ile Malzeme seçimi ve şekil” yer almaktadır.

Ayrıca kitapta; malzeme ve proses özellikleri ile ilgili olarak Ashby diyagramları ve tabloları verilerek çeşitli uygulamalar yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir