Ürün Tasarımında İzlenilen Yollar

Pragmatik tasarım

Tasarımı anlam olarak inceleyecek olursak Tasarım:
Bir sürece işaret eden yüklem hali ile;  Bir sonuç ürüne (çıktıya) işaret eden isim hali ile kullanılan bir kavramdır. Gerek endüstri ürünleri tasarımında gerek diğer tasarım sektörleri için oldukça tanımlayıcı bir anlam içermektedir. Bu yazımız da George Robert Broadbent‘e göre tasarımda izlenilen yolları inceleyeceğiz.

Tasarımda izlenen yollar
G.Broadbent’e göre tarih boyunca tasarım için temel olarak dört yol izlenmiştir:

  • Pragmatik (pratik uygulama) tasarım
  • Analojik (benzeşik) tasarım
  • İkonik (simgeleşmiş) tasarım
  • Kanonik (yerleşik kurallara dayalı) tasarım

Bu dört farklı yol, tasarımlarda değişik derecelerde vurgulanmış olarak bulunur.

Pragmatik tasarım

Anlık (ana özel) ve geçici; bazen geçici çare veya önlem olarak (özel bir durum ve amaç için anlamında). Kuramdan çok pratik uygulamaya dönük bir deneme-yanılma yöntemidir.

Pragmatik tasarım Pragmatik tasarım

 

 

 

 

 

 

Analojik tasarım

Bir biçim veya olay, başka biçimlerin veya olayların yaratılması için temel alınır. Bir başka biçimin organları veya parçaları ile aralarındaki ilişkilerdeki benzeşmeler ve kökenleri izlenir. Bu benzeşmeler (analojileri) kullanılarak bilinen biçimlerden yeni biçimler türetmek olarak tanımlanır.

Analojik tasarım Analojik tasarım

 

 

 

 

 

 

Ostracion cubicus (boxfish)  balık türü türbülans katsayısının düşük olması ve sert dış iskeleti nedeniyle suda çok hızlı hareket ettiği bilinmektedir. Mercedes-benz in Ostracion cubicus balığından yararlanarak üretmiş olduğu bir araç modeli, araç  biçimlenmesinde bu balıktan yararlanarak aracın en düşük türbülans katsayılarına sahip olması sağlanmıştır.

Analojik tasarımAnalojik tasarım

Deniz dibinin dalgalanması ile oluşan bitkilerin salınımdan örnek alınmış elektrik enerjisi elde etme projesi tasarımı.

İkonik Tasarım

İkon (simgesel görüntü) sorgusuzca bağlanılan sadık kalınan bir nesnedir: örneğin, tapınılan bir nesne. İkonik (simgeleşmiş görüntü) bilinen, paylaşılan, alışılagelmiş, geleneksel imge anlamına gelmektedir. Onu paylaşan herkesin gözünde sözü edildiğinde resmi canlanır. İnsanların bilincinde yer etmiş sabit zihinsel imge.

İkonik Tasarım İkonik Tasarım

 

 

 

 

 

 

İkonik Tasarımİkonik Tasarım

Bu şekilde bilinçte yer etmiş olan tasarımlara ve bu bilinçle yapılan tasarımlara «ikonik tasarım» denebilir.

Kanonik Tasarım

Ortak olarak doğru, geçerli ve esas olarak kabul edilen temel bir prensip veya kural; bir norm ve değerlendirme ölçütü. Tasarımı yönlendiren bir kurallar, normlar, ilkeler bütünü. Ortodoks ve buyurucu (otoriter) bir yöntem. Özel ızgara ve orantı sistemleri. Orta Çağlar’da ve Rönesans’ta kullanılan Yunan felsefesi ve matematik böyle bir buyurucu (otoriter) temel oluşturmuştur.

Sabit marj oranlı sayfa mizanpajı

Sabit marj oranlı sayfa mizanpajı

 

 

 

 

 

 

13.yy.’da Villard De Honnecourt’un sabit marj oranlı sayfa mizanpajı için   yaptığı ve bugüne kadar kullanılan diyagram

Altın Oran LogoAltın Oran Logo

 

 

 

 

Altın Oran

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir